„Uzależnienia niszczą marzenia”

DSC 093930 maja został podsumowany konkurs plastyczny dla klas I-III propagujący profilaktykę uzależnień od alkoholu „Uzależnienia niszczą marzenia”. Na korytarzu szkolnym zorganizowano wystawę plakatów przygotowanych przez każdą z klas. Jury przyznało:
I miejsce – klasy I B i II B
II miejsce – klasa I A
III miejsce- klasa III

Gratulujemy!!!