Zespół Szkół nr 1 w Jodłowej

header zs1

„Z legendą przez Polskę”

Innowacja pedagogiczna w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Fr. Blachnickiego w Jodłowej rok szkolny 2023/2024
NAZWA INNOWACJI: „Z legendą przez Polskę”

Opracowała: mgr Anna Wołowiec

 WSTĘP
Wobec wszechogarniającej fali zagrożeń przemocą, agresją, której ofiaruje nam telewizja oraz źle dobrane gry komputerowe, alternatywą do przezwyciężenia tego niebezpiecznego zjawiska jest książka. Dobra literatura jest nośnikiem pozytywnych wartości, umożliwia rozwiązywanie problemów, kształci umiejętność myślenia, wypowiadania się, uwrażliwia na prawdę i piękno. Umiejętnie dobrana książka ma szansę wzmocnić w młodym człowieku to, co najlepsze, stać się ważnym elementem samorozwoju. Pozwala też na wydobycie tego, co najszlachetniejsze z ludzkich możliwości, dyspozycji, jeśli trafi w potrzeby odbiorcy. Dzięki wzorcom osobowym ukazywanych w książkach czytelnicy pogłębiają swoje życie uczuciowe, rozwijają takie cechy jak współczucie, litość ofiarność. Dlatego należy już od najmłodszych lat przygotować dziecko do spędzania wolnego czasu z ciekawą książką. Przygotowanie dzieci do umiejętności dokonywania dobrych i mądrych wyborów spoczywa na nas.   

SP! SERCE i POMOC

Program adaptacyjny: "SP! SERCE i POMOC"

Autorski program adaptacyjny dla uczniów klasy IV w ramach projektu Podkarpackiego Kuratora Oświaty dla szkół podstawowych SP! SERCE i POMOC

Motto: „Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka” św. Jan Paweł II

Celem nadrzędnym naszej szkoły jest stworzenie odpowiednich warunków do nauki, zapewnienie uczniom bezpiecznej, miłej i serdecznej atmosfery, pozytywnych przeżyć, poczucia sukcesu oraz usuwanie napięć w sferze emocjonalnej związanych z pobytem w szkole.

„Moja przygoda ze sztuką”

Innowacja pedagogiczna: „Moja przygoda ze sztuką”

 Prawdziwy artysta widzi, że sztuka nie ma granic…”

                                                                                                                                                                        Ludwig van Beethoven

   Opracowała: mgr Lena Goleń

  1. 1. Tytuł innowacji: „Moja przygoda ze sztuką” - zajęcia artystyczne.
  2. 2. Autor innowacji: Lena Goleń
    Zajmowane stanowisko: nauczyciel muzyki
  3. 3. Rodzaj innowacji: programowo – metodyczna
  4. 4. Zasięg: dla klasy V
  5. 5. Okres realizacji: 18.09.2023 – 10.06.2024

Muzyczna podróż po Europie

Innowacja pedagogiczna:  "Muzyczna podróż po Europie"

Wstęp
“Kreatywność wymaga odwagi do zrobienia czegoś nowego, do postawienia stopy na ziemi niczyjej, do wejścia w las, w którym nie ma wydeptanych ścieżek, skąd nie powrócił dotychczas nikt, by służyć nam za przewodnika” (R. May).

"Kultury Europy” to cykl spotkań, podczas których przenosimy się w najróżniejsze zakątki kontynentu. Wraz z uczniami prezentującymi stroje, filmy, prezentacje, foldery, muzykę mówiącą o odległych krajach.  Chciałabym pokazać piękno kultur, tradycji, obyczajów niektórych państw na  kontynencie większej rzeszy uczniowskiej. Najlepszym słowem, które określa poznanie i promocję miejsc, kultur jest przymiotnik ,,kolorowy”. Kolorowy odcień skóry mają jej barwnie ubrani mieszkańcy. Kolorowy jest krajobraz, który urzeka bujną, egzotyczną roślinnością, uspokaja lazurową taflą wody, rozgrzewa złotą barwą piasku i mrozi krystaliczną bielą lodowców.       

"Junior Edu-Żywienie"

eduzywienie logo kolor A scaledNasza szkoła przystąpiła do ministerialnego programu „Junior-Edu-Żywienie” (akronim JEŻ) - jest to program edukacji żywieniowej uczniów szkół podstawowych w klasach I-VI. Program będzie realizowany przez specjalistów w dziedzinie żywienia i dietetyki z Instytutu Nauk o Żywieniu CzłowiekaSzkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego  PZH – Państwowego Instytutu Badawczego.