Zespół Szkół nr 1 w Jodłowej

header zs1

Podziwu godna liczba Pi

piPodziwu godna liczba Pi.
Trzy
koma jeden cztery jeden. Tak zaczyna się wiersz Wisławy Szymborskiej „Liczba Pi”, który jest poetycką wersją hipotezy matematyków, że w rozwinięciu liczby Pi można znaleźć wszystkie liczby naturalne.

Podziwu godna liczba Pi to również hasło konkursu matematyczno – informatycznego.

Uczniowie wyszukali wiele informacji i ciekawostek o tej wyjątkowej liczbie, z którą można się spotkać  w opisie budowy świątyni króla Salomona w Biblii. Z prezentacji można się dowiedzieć  m. in.:

  • kto wyliczył najwięcej cyfr po przecinku
  • który wzór zawierający Pi jest najpiękniejszy
  • czy Egipcjanie znali Pi
  • kto jest patronem tego dnia
  • kto ma wyryte Pi na nagrobku

Do komisji konkursowej wpłynęło 15 prac uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych i klas gimnazjalnych. Ze względu na brak prac uczniów klas IV i V komisja konkursowa oceniła prace w dwóch kategoriach: klasy VI i VII oraz klasa VIII i klasy gimnazjalne. Na szczególne wyróżnienie zasługuje praca, którą wykonał Patryk Filipak uczeń klasy VIII Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Zbyszka Cyganiewicza w Jodłowej.

Klasy VI i VII

Miejsce

Imię i nazwisko ucznia

Szkoła

I

Martyna Michalik

Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Armii Krajowej w Dębowej

II

Oliwia Walkowicz, Kinga Kos

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Jodłowej

III

Justyna Studniarz

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Zbyszka Cyganiewicza w Jodłowej

wyróżnienie

Kamila Kastarenda

Szkoła Podstawowa w Dęborzynie

wyróżnienie

Kamila Kociołek

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Jodłowej

Klasa VIII i klasy gimnazjalne

Miejsce

Imię i nazwisko ucznia

Szkoła

I

Patryk Filipak

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Zbyszka Cyganiewicza w Jodłowej

II

Dominika Materowska

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Jodłowej

III

Justyna Kos

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Zbyszka Cyganiewicza w Jodłowej

wyróżnienie

Aleksandra Kaczka

Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Armii Krajowej w Dębowej

wyróżnienie

Gabriela Kmiecik

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Jodłowej

Dziękujemy uczniom oraz  nauczycielom – opiekunom za zangażowanie i aktywne włączenie się w obchody Dnia Liczby Pi oraz Roku Matematyki.