Zespół Szkół nr 1 w Jodłowej

header zs1

SZKOŁA


Pewnej daty powstania szkoły jodłowskiej ustalić nie można ...

UCZNIOWIE


We wrześniu 2014 r. odbyły się wybory Samorządu Uczniowskiego.

NAUCZYCIELE


Ciekawe zajęcia rozwijające dla dzieci, nauka języka angielskiego.

RODZICE


Dnia 22.09 br. odbyło się zebranie plenarne Zarządu Rady Rodziców.

Wycieczka do Wieliczki i Krakowa

9 maja 2017 r. uczniowie klas IV – VI wraz z opiekunami uczestniczyli w wycieczce do Wieliczki i Krakowa. Jej przebieg był zgodny z opracowanym wcześniej programem.
           Pierwszym punktem wycieczki było zwiedzanie kopalni soli w Wieliczce. Na spotkanie z dziećmi wyszli przewodnicy i każdemu wręczyli specjalne urządzenie ułatwiające porozumiewanie się. Następnie rozpoczęło się zwiedzanie niezwykłego miejsca jakim jest kopalnia - zabytek klasy światowej, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Najpierw dzieci schodziły w dół po drewnianych schodach, których było ponad 350. Na dole pan przewodnik opowiedział historię kopalni i różne związane z nią ciekawostki. Uczniowie poznali niezwykłe legendy o Skarbnik i księżnej Kindze.

Wyjazd do Domu Pomocy Społecznej w Parkoszu

1415 marca 2017 roku uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jodłowej wraz z wychowawcami po raz pierwszy wyjechali do Domu Pomocy Społecznej w Parkoszu z przedstawieniem „Królowa Śniegu”. Pomysłodawcą wyjazdu była pani dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Jodłowej Aneta Janaś. Program słowno-muzyczny wzbogacony był licznymi układami muzycznymi w barwnych strojach, dopasowanych do kolejnych scen. Na występ przybyli wszyscy podopieczni DPS w Parkoszu, którzy mogą swobodnie się poruszać. W czasie występu, jak również tuż po nim nie brakowało wzruszenia i łez. Delegacja jodłowskich Zuchów przekazała starszym, schorowanym osobom kartki z życzeniami świątecznymi.

Dzień Babci i Dziadzia w oddziałach przedszkolnych

IMG 4588

13 stycznia 2017 roku, dzieci z oddziałów zerowych, przedstawiły piękną inscenizację dla swoich licznie przybyłych Babć i Dziadziów. Zgromadzona publiczność podziwiała i mocno oklaskiwała swoje ukochane wnuki, które pięknie recytowały wiersze, radośnie śpiewały piosenki i zatańczyły wesołe tańce.

W nagrodę do Brukseli

W dniu 13 stycznia 2017 roku uczennica kl. III c gimnazjum Angelika Ciszczoń zajęła IV miejsce w finale WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU HISTORYCZNO-RELIGIJNEGO "1050 LAT CHRZTU POLSKI" w Rzeszowie. Jedną z nagród, którą otrzymała jest wycieczka do Brukseli.  Konkurs mimo tytułu dotyczył nie tylko wydarzeń sprzed 1050 lat. Przed komisją złożoną z profesorów uczelni z Krakowa, Lublina i Rzeszowa uczestnicy konkursu musieli się wykazać znajomością całości podstawy programowej gimnazjum z historii i wybranych zagadnień z religii. Finał pisemny - test wiadomości odbył się na Uniwersytecie Rzeszowskim. Dziesięciu uczestników z najlepszymi wynikami wzięło udział w finale ustnym konkursu, który odbył się w Urzędzie Marszałkowskim.  Do konkursu uczennicę przygotowali nauczyciele Jadwiga Warzecha (historia) i ks. Krzysztof Szkarłat (religia).


01 MEN 210  02 IBE 210  04 CKE 210  05 KOWEZiU 210  06 ORE 210